Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
matt da61269344 Added in fun edge case where one of the multiple is '1' 2 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 2 miesięcy temu
BracketService.cs Initial commit 2 miesięcy temu
JobNimbus_application.csproj Initial commit 2 miesięcy temu
README.md Initial commit 2 miesięcy temu
SumService.cs Initial commit 2 miesięcy temu
Tests.cs Added in fun edge case where one of the multiple is '1' 2 miesięcy temu

README.md

JobNimbus_application

To see the results simply run dotnet test

The logic for the bracket counting is in BracketService.cs

The logic for the multiple sum is in SumService.cs

I tested all of the cases specified in Tests.cs

For the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000 I got 233168, assuming you did NOT want to double count values that are divisible by both 3 and 5 (like 15 for example)